Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voor u een product bestelt op deze website. Door één van onze producten te bestellen op onze website, verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en `Zoet Geluk` en op alle handelingen ter uitvoering daarvan. Iedereen kan kennis nemen van deze voorwaarden op de website www.zoetgeluk.be. Zoet Geluk heeft ten alle tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website www.zoetgeluk.be te wijzigen. Zoet Geluk is eigendom van Stefanie Nevens, Steenweg 621, 9470 Denderleeuw,België. Ondernemingsnummer BTW BE0842.585.649.
Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.

2. Hoe kan je ons bereiken

Per telefoon: 0473/20 75 39.
Per mail: info@zoetgeluk.be
We zijn telefonisch beschikbaar van maandag tot zaterdag tussen 10 uur en 13 uur.
Zijn we onverwacht toch niet bereikbaar of in gesprek, spreek dan even kort iets in op onze voicemail en wij bellen jou terug.

3. De overeenkomst

Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de klant deze voorwaarden. De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door `Zoet Geluk` en bevestiging van deze aanvaarding via email. De bestelling zal slechts worden uitgevoerd wanneer de betaling van uw bestelling is geregistreerd op onze rekening. Voor zover toegestaan door de wet, bent u, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze overeenkomst niet te betwisten. Indien `Zoet Geluk` de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de koper zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. `Zoet Geluk` kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld bij grote bestellingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, e.a.

4. Producten, prijzen en tarieven

Alle producten die door `Zoet Geluk` aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden en voor de vermelde periode. De aangegeven prijzen zijn inclusief btw maar exclusief verzendkosten. `Zoet Geluk` kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van voorraad. `Zoet Geluk` doet de nodige inspanningen opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is bij de groothandel of fabrikant. In dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u eventueel beslissen uw bestelling te annuleren. `Zoet Geluk` kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

5. Betaling en betalingswijze

De koper is ertoe gehouden het nettobedrag te betalen zoals vermeld op de bestelbon en de afrekening of factuur. Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde goederen en eventuele verzendkosten, en zijn inclusief btw. Betaling kan via overschrijving op onze rekening of via Paypal. U kan ook u bestelling afhalen en betalen op ons adres: Steenweg 621,9470 Denderleeuw.Dit kan enkel op afspraak! Kiest u voor deze optie, dan contacteren wij u zo spoedig mogelijk, na het plaatsen van u bestelling, voor een afspraak. Betaling kan enkel in euro.

6. Levering en leveringstermijnen

Onze producten worden geleverd via Bpost of door `Zoet Geluk` zelf. De verzendkosten voor levering binnen België bedraagt 7 euro. Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de klant in zijn bestelling. Voor leveringen in Nederland of andere landen dient vooraf contact opgenomen te worden met `Zoet Geluk`. Het risico van beschadiging, verlies of diefstal valt ten laste van `Zoet Geluk` tot op het ogenblik van levering van de goederen aan de klant. Op dat ogenblik gaat het risico over op de klant.
De leveringstermijn bedraagt 1 werkdag tot maximaal 4 weken na ontvangst van de betaling, tenzij anders overeengekomen. Indien de levertermijn langer is wordt dit bij de bevestiging van de bestelling meegedeeld. In geen enkel geval heeft de klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van leveringstermijn.
Afhaling van artikelen kan gebeuren na afspraak te Denderleeuw.

8. Annuleren van de transactie

`Zoet Geluk` is er zich van bewust dat het internet een nieuw medium is dat niet alle klanten ervaring hebben met online winkelen en geeft daarom klanten als bijkomende garantie de mogelijkheid om bestellingen binnen de 24 uur te annuleren door het sturen van een email met de vraag tot annulatie. Na aanvaarding van uw vraag stuurt `Zoet Geluk` een annulatiebevestiging en stort de bedragen die reeds betaald zijn terug binnen de 14 dagen. Om mogelijke misbruiken te vermijden zullen terug stortingen enkel gebeuren op de rekening vanwaar de betaling afkomstig was. Bestellingen zullen om deze reden dan ook pas na 24 uur verwerkt worden.
Verzendkosten van de retour zijn voor de rekening van de klant.

9. Terugneming en terugbetaling (Herroepingsrecht)

Indien de bestelde producten niet aan de verwachtingen van de klant voldoen (breuk, beschadiging, verkeerde producten) , kan de klant de goederen in de ongeopende en originele verpakking binnen 14 werkdagen na ontvangst terugsturen en dit mits overhandiging van uw bestelbon en de leveringsnota van de verzendingsdienst. Indien u een product wenst terug te sturen of terug te brengen, kan u dit doen binnen de 14 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen uitgezonderd de verzendkosten, zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen. U zal de verzendingskosten betalen om het product terug te sturen. Gepersonaliseerde producten vallen echter niet onder deze regeling.

10. Gegevens van de klant

Door gebruik te maken van de online-shop van `Zoet Geluk` stemt de klant in met het verzamelen van en het gebruik door `Zoet Geluk` van bepaalde persoonlijke gegevens. De door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de bestanden van `Zoet Geluk`. U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. U kan daarvoor steeds terecht bij `Zoet Geluk`.

11. Eigendomsrecht

`Zoet Geluk` blijft volledige eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

12. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen `Zoet Geluk` en de opdrachtgever is het Belgisch Recht van toepassing.

Indien u verdere vragen en/of opmerkingen heeft in verband met deze Algemene Voorwaarden, aarzel niet contact op te nemen met ons.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2024 Zoet Geluk | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

Heel fijn dat je hier bent! Online shoppen kan 24/7, langskomen in mijn winkeltje kan op AFSPRAAK. Liefs, Stefanie